Instalacje


fotowoltaiczne

Opłacalność farm fotowoltaicznych w Polsce

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w oparciu o fotowoltaikę nie jest modą, ale koniecznością. Ogólnie znane prawdy o wyczerpywaniu się i szkodliwości paliw kopalnych dla środowiska naturalnego również nie są jedynym powodem rozwoju „czystej” energetyki. Za progresem tej branży stoi w równej mierze konieczność wypełnienia założeń prawodastwa unijnego, jak i w końcu osiągnięcie finansowego zysku. Bo inwestycje fotowoltaiczne są wjątkowo korzystne oraz charakteryzują się szybką stopą zwrotu.

Farma fotowoltaiczna – jak działa?

By móc ocenić rentowność przedsięwzięcia jakim jest wzniesienie farmy fotowoltaicznej, należy dokładnie poznać istotę jej działania. A jest nią panel, a właściwie tysiące paneli. W każdym z nich znajdują się ogniwa fotowoltaiczne, w których energia powstaje poprzez zastosowanie materiału półprzewodnika, najczęściej krzemu. Zachodzi w nich zjawisko fotoelektryczne – pochodzące z promieni słonecznych fotony wzbudzają w ogniwach ruch elektronów, który powoduje powstanie napięcia elektrycznego na skutek różnicy potencjałów.

Co musi uwzględniać analiza opłacalności?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że produkcję energii elektrycznej cechuje wysoka zmienność w ciągu roku. Michała Raczkiewicza z Agencji Rynku Energii ocenia, że elektrownia z pełną mocą znamionową działa 118 godzin w roku. Wpływa na to bieżące promieniowanie słoneczne, jak również wahania sprawności zależne od temperatury ogniw. Nie bez znaczenia jest średniomiesięczne natężenie promieniowania słonecznego padającego na daną powierzchnię oraz współczynnik refleksyjności podłoża czy straty wynikające z konwersji prądu stałego na prąd zmienny w inwerterach. To wszystko składa się na złożony obraz danych, przy których warto sięgnąć po wiedzę ekspercką. Tylko właściwy research pozwoli inwestorowi na dobranie optymalnych parametrów sprzętu w danej lokalizacji. Pozwoli właściwie oszacować nakłady – kluczowe dla kwestii rentowności, przychody i w końcu zyski. A co najważniejsze cieszyć się wydajną i sprawną elektrownią słoneczną przez lata.

Koszty spadają rośnie rentowność w 2020 roku

To wyjątkowo dobry czas na inwestycje w elektrownie słoneczne i fotowoltaikę jako całość.

Obecnie szacuje się spadek kosztów urządzeń nawet o ponad 80 proc., a same koszty budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na gruncie, znajduje się w przedziale 2 500 tys–2 900 tys zł, a na dachu w przedziale 2 900–3 100 tys zł. Od tego momentu wszystko tak naprawdę zależy od różnej wysokości ceny sprzedaży energii z wygranej aukcji. Przy najwyższej możliwej, bliskiej referencyjnej cenie 385 zł/MWh z wygranej aukcji i najniższych kosztach w granicy 2,5 mln okres zwrotu z inwestycji może wnieść zaledwie 10 lat. I pozwolić na spłatę kredytów jeszcze przed upłynięciem terminu kontraktu różnicowego. Wraz ze wzrostem kosztów okres ten oczwiście będzie się wydłużał.

Stopa zwrotu

Inwestcja w energetykę wymaga umiejętności prognozowania cen energii na dwa dziesięciolecia do przodu i to zarówno jeśli chodzi o ceny detaliczne, jak i hurtowe. W systemie aukcyjnym trudno oczekiwać corocznej waloryzacji uzyskanej ceny. Dlatego przystępując do aukcji OZE należy dokonać szacunków opłacalności w sposób bardzo roztropny. Jednak choć trudno w chwili obecnej mówić o pewnych wartościach, to o pewnej i stabilnej stopie zwrotu należy mówić jako o pewniku.

Kontakt
Skontaktuj się z nami
ul. Kwiatowa 18, 83-110 Tczew
+48 503 865 866
info@voltecenergy.pl
9:00 - 17:00

Projekt i wykonanie

Projektowanie grafiki