Instalacje


fotowoltaiczne

Czym jest nowy system rozliczania Net-Billing?

 

 

Podstawowa charakterystyka systemu rozliczeń obowiązującego do dnia 31 marca 2022 r.

 

Prosument:

 • korzysta z systemu opustów 1:0,7 / 1:0,8 – rozliczenie ilościowe wyprodukowanej energii;
 • nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
 • korzysta z rozliczeń w systemie opustów przez 15 lat;
 • może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy;
 • może dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu ma rozliczenie w systemie net-billingu.

Na czym polega system opustów

System rozliczeń prosumentów z wykorzystaniem mechanizmu opustów opiera się na bezgotówkowym rozliczeniu nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji PV i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej oraz energii pobranej przez prosumenta (art. 4 ust. 1 ustawy o OZE). Rozliczenie energii zależne jest od mocy instalacji i odbywa się w proporcji:

 • 1:0,8 w przypadku mikroinstalacji prosumenta nie większej niż 10 kWp,
 • 1:0,7 w przypadku mikroinstalacji prosumenta większej niż 10 kWp.

Prosumenci, którzy do dnia 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie
mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie rozliczeń opartym na mechanizmie opustów.

 

 

Podstawowa charakterystyka systemu rozliczeń od dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

Producent energii:

 • rozliczany w systemie net-billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek energii;
 • ponosił koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
 • korzystał z rozliczeń w systemie net-bilingu przez 15 lat;
 • mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy;
 • zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.

Jak będzie funkcjonował system net-billingu

System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej prowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

 

 

Etapy wprowadzenia w Polsce systemu net-billing 

 

01.04.2022 – 30.06.2022 Przejściowy system opustów

 • System opustów będzie stosowany do rozliczeń prosumentów, wchodzących na rynek od dnia 1 kwietnia 2022 r. w okresie przejściowym od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.
 • Na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku, a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

01.07.2022 – 30.06.2024 Net-billing w oparciu o ceny miesięczne

 • W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
 • Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności przygotowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii wg ceny godzinowej oraz wymagań Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), które zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2024 r.

01.07.2024 Net-billing w oparciu o ceny godzinowe

 • Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci elektroenergetycznej.
 • Wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana wg ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Cenę będzie wyznaczał operator rynku informacji energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który realizuje to zadanie już obecnie na podstawie ustawy.
 • Wartość energii pobieranej z sieci będzie zgodna z taryfą sprzedawcy.

 

 

Co to jest rynkowa cena energii? Ile wynosi? Kto ją wylicza?

Rynkowa cena energii elektrycznej ustalana jest dla każdej godziny przez Towarową Giełdę Energii oraz wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego. Podmiotem odpowiedzialnym za obliczanie wartości cen energii elektrycznej i ich publikację, jest operator informacji rynku energii, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Rynkowa cena energii będzie publikowana w dniu poprzedzającym dzień rozliczeń na stronie internetowej operatora informacji rynku energii. Bieżące informacje o rynkowej cenie energii elektrycznej są dostępne na stronie PSE.

(źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/sejm-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-wprowadzajaca-zmiany-do-systemu-rozliczen-prosumentow)

Kontakt
Skontaktuj się z nami
ul. Kwiatowa 18, 83-110 Tczew
+48 503 865 866
info@voltecenergy.pl
9:00 - 17:00

Projekt i wykonanie

Projektowanie grafiki