Instalacje


fotowoltaiczne

Dofinansowanie do farm fotowoltaicznych w Polsce 2020

Unia daje duże pieniądze na transformacje energetyczną

W dniu 28 maja b.r. Komisja Europejska przedstawiła założenia pakietu antykryzysowego o nazwie „Next Generation EU”. Kilkadziesiąt miliardów euro ma zasilić polski budżet. Dlaczego? Bruksela zaproponowała również zwiększenie budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – jego środki mają wesprzeć m.in. transformację naszych „węglowych” regionów. Dekarbonizacja Polski zyskała solidne wsparcie pieniężne, a nasi inwestorzy mogą liczyć na dofinansowanie do farm fotowoltaicznych w 2020 roku i później. To one są przecież narzędziem głównym osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r.

Mowa o 37,7 mld euro w formie dotacji oraz 26,1 mld euro pożyczek

Europejski Zielony Ład to absolutny priorytet Unii Europejskiej, a jak stwierdziła Ursula von den Leyen – przewodnicząca KE Unia Europejska nie może zostawić nikogo z tyłu. Miała na myśli oczywiście transformację energetyczną. Inwestorzy, którzy chcą ulokować pieniądze w farmy fotowoltaiczne na pewno uzyskają większe bezpieczeństwo dla swoich przedsięwzięć.

Farma fotowoltaiczna. Co to jest?

Elektrownie słoneczne to specjalnie wydzielone strefy terenu z rozlokowanymi instalacjami paneli zamieniających energię słoneczną w energię elektryczną. Można nią zasilić nie tylko potrzeby gospodarstwa wiejskiego czy przedsiębiorstw z najbliższego otoczenia farmy. Wyprodukowany prąd można magazynować lub przekazać do sieci. Niezależnie od wybranej opcji będzie to korzystne finansowo.

Dofinansowanie do farm fotowoltaicznych 2020

Jak opisywano powyżej nowa pula pieniędzy z unijnej kasy spłynie do Polski niebawem. Gdzie szukać, jeśli jednak inwestorowi zależy na wsparciu pieniężnym już teraz? Stworzenie farmy fotowoltaicznej wymaga bowiem posiadania dużego kapitału początkowego. Sprawdzonym i zarazem dość oczywistym źródłem dofinansowania są Regionalne Programy Operacyjne. Przykładowo w województwie małopolskim w latach 2007-2013 w ramach „Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” sfinansowano stworzenie kilkudziesięciu farm fotowoltaicznych, m.in. realizowanych przez największe firmy regionu – Tymbark czy PNB sp. z o.o.

Wsparcie farm fotowoltaicznych i OZE w systemie aukcyjnym

System aukcyjny jest wyłączną formą wsparcia dla nowo realizowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych. Oparto go na tzw. kontraktach różnicowych. Producenci energii po wygraniu aukcji mają prawo do uzyskiwania pomocy w wysokości różnicy pomiędzy zakontraktowaną w drodze aukcji ceną energii a średnią ceną rynkową tejże energii. Podmioty dopuszczane do aukcji składają oferty sprzedaży energii za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej (IPA). W ofercie wytwórca wskazuje cenę sprzedaży energii oraz ilość energii, jaką ma zamiar wytworzyć w danej instalacji przez okres wsparcia. Aukcję wygrywają oferty z najniższą ceną, aż do momentu wyczerpania wolumenu energii przeznaczonego do aukcji. Zwycięzcy aukcji, otrzymują dotowanie na maksymalny okres 15 lat. Nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku! Przy czym wygrywający zobowiązany jest do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej z instalacji w ciągu 18 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji.

Nowe perspektywy dla farm fotowoltaicznych

Po rozstrzygnięciu aukcji OZE w grudniu 2019 roku wszystko wskazuje na to, że inwestycje sięgną kwot rzędu 2,4 miliarda złotych. Tym sposobem w 2020 roku powstanie 800 MWp mocy instalacji fotowoltaicznych. Pomimo epidemicznych problemów dynamika branży PV nie zmienia się, a wspomniane na początku artykułu, nowe założenia dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Dofinansowanie dla farm fotowoltaicznych 2020 przez banki

I to te największe. Europejski Bank Inwestycyjny wspiera budowę 66 elektrowni fotowoltaicznych w Polsce razem z DNB Bank Polska. To pierwsze tak potężne przedsięwzięcie w tym zakresie i na pewno nie ostatnie. Bankowcy są bardzo przekonani do tego rodzaju inwestowania. Przekonują, że nowe instalacje tylko w pierwszym roku funkcjonowania wytworzą łącznie około 68 tys. MWh energii. Pozwoli to zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o 47 tys. ton.

Europejski Zielony Ład rozpoczyna się w Polsce już teraz. A obok mikroinstalacji przydomowych swoje miejsce na rynku coraz dynamiczniej zajmują elektrownie słoneczne. A wszyscy, którzy są zainteresowani inwestowaniem w nie mogą liczyć na konkretne dofinansowanie i pomoc.

Kontakt
Skontaktuj się z nami
ul. Kwiatowa 18, 83-110 Tczew
+48 503 865 866
info@voltecenergy.pl
9:00 - 17:00

Projekt i wykonanie

Projektowanie grafiki